Sản phẩm / Brandy / Brandy De La Maziere
Tên sản phẩm : Brandy De La Maziere
Nồng độ : 39%
Vị : Nho
Màu sắc : Amber
Nguồn gốc : Pháp
Mã : V0V010
Mô tả : Được sản xuất từ Brandy nho nguyên chất đã được giữ trên 1 năm trong các thùng gỗ nhập khẩu từ Pháp. Là đồ uống lý tưởng trong và sau bữa tối cùng bạn bè.