Nhà máy công ty rượu La Martiniquaise

Xã Hồng Khê - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0(084) 320 3790 035
Fax: 0(084) 320 3790 035

Mr Gaspard Lévêque: Quản lý nhà máy
E-mail: gaspard.leveque@la-martiniquaise.fr
Tel: +84 966529273
Mr
 Nguyen Tuan Manh : Trợ lý giám đốc nhà máy
E-mail : nguyenmanhqa@gmail.com
Tel: 03203790035
Thông tin
Công ty (*)
Tên (*)
Họ(*)
Vị trí (*)
Địa chỉ (*)
Quốc gia
Điện thoại (*)
E-mail (*)
Tin nhắn :