«La Martiniquaise Việt Nam rượu vang và rượu mạnh» (MVWS) là một công ty liên doanh Pháp-Việt được thành lập trong năm 2005 giữa 2 công ty:
- SVS La Martiniquaise Pháp: Tập đoàn sản xuất rượu lớn thứ 2 của Pháp
Nhà máy của công ty TNHH rượu vang và rượu mạnh La Martiniquaise Việt Nam nằm trên khu đất có diện tích 6444 m2 thuộc xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 8 năm 2005. Đây là
LM News Mars 2011
Mr RAYSSAC Jean Alain: Tổng giám đốc
E-mail: ja@raysac.com